Wetsvoorstel 33988 - 16 juli 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 november 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van verbetering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering