Wetsvoorstel 33988 - 16 juli 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 november 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A0170910
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 november 2014. Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beƫindiging recht op WW-uitkering - 33988-31

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

19 november 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2014. Toelichting op vijfde nota van wijziging - 33988-20

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 november 2014

Besluitenlijst 2014A017088
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2014. Vijfde nota van wijziging - 33988-21

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 november 2014

Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2014A017077
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 oktober 2014. Derde nota van wijziging - 33988-14

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A017077
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33988-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A017077
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Vierde nota van wijziging - 33988-18

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15 oktober 2014

Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2014A017066
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 september 2014. Toelichting op de (eerste) nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015 - 33988-12

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

1 oktober 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0170511
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 september 2014. Tweede nota van wijziging - 33988-11

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Minister van SZW verzoeken om toezending van een nadere toelichting op nota van wijziging (33988-6). Tevens vragen of bezwaar bestaat (en zo ja: welk) om de Raad van State te vragen een nader advies uit te brengen.

25 september 2014

Nota van wijziging
Nota van verbetering
Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 juli 2014. Beoogde indiening van een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2015 - 33988-4

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2014. Nota van wijziging - 33988-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4 september 2014

Brief regering