Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A0256310
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2015. Aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-15

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. over de toekomstagenda mbo.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0256310
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-16

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 11 november a.s. over de toekomstagenda mbo.

5 november 2015

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2015. Aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-15

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 16 september a.s. te 10.00 uur.

4 september 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A048427
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 mei 2015. Uitstel van de beleidsregel zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-14

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ROC Leiden d.d. 11 juni 2015.

4 juni 2015

Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Besluitenlijst 2014A035699
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33948-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

26 september 2014

Besluitenlijst 2014A035699
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Nota van wijziging - 33948-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

26 september 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)