Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2014
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)