Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 maart 2014
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State