Wetsvoorstel 33750-XVII - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport