Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

86,0 %
14,0 %


PvdA

50PLUS

SP

CU

GL

PvdD

D66

VVD

PVV

Lid-Bontes

SGP

CDA