Wetsvoorstel 33750-XII - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering