Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 februari 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2014A0343414
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan nieuw dossier voortgezet onderwijs.

5 september 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A007567
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 februari 2014. Natuurwetenschappelijke kennis en onderzoekvaardigheden in het voortgezet onderwijs in relatie tot het niet meer verplicht stellen van het vak ANW in de vwo-profielen - 33740-16

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. wvo etc. i.v.m. vervanging van de verplichte maatschappelijke stage .. en het schrappen van het verplichte vak ANW (Kamerstuk 33740)

21 februari 2014

Besluitenlijst 2012A036158
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33740-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 december 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)