Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel