Stemming

Motie van het lid Verhoeven c.s. over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen

69,1 %
30,9 %


PvdD

PvdA

50PLUS

VVD

CDA

SP

CU

D66

GL

SGP

PVV


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de begrotingsafspraken 2014 de extra bezuiniging uit het regeerakkoord op de publieke omroep met 50 miljoen is verminderd;

constaterende dat de regering het voornemen heeft, de huidige taken en functies van het Mediafonds vanaf 1 januari 2017 bij de Nederlandse Publieke Omroep te beleggen;

verzoekt de regering, bij de invulling van de bezuiniging de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen van 25 miljoen euro te verlagen met 8 miljoen euro;

verzoekt de regering tevens, de overige 42 miljoen euro op te nemen als vermindering van de bezuiniging op de landelijke publieke omroep, onder de voorwaarde dat 16,6 miljoen euro wordt geoormerkt voor ontwikkeling en vervaardiging van – nu door het Mediafonds gerealiseerd – media-aanbod van bijzondere Nederlandse culturele aard (zijnde Nederlandse documentaires, drama en andere culturele mediaproducties) volgens een door de Nederlandse Publieke Omroep en Raad voor Cultuur overeen te komen regeling, eventueel door dit te garanderen in de prestatieafspraken en indien nodig via wettelijke verankering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Segers

Van Dam

Huizing


Motie van het lid Verhoeven c.s. over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen

2013-10-17
Dossier: 33664
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Martijn van Dam (PvdA), Gert-Jan Segers (CU), Matthijs Huizing (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33664-24.html