Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 oktober 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2013A030689
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu - 33590-19

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca

17 oktober 2013

Brief regering
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Besluitenlijst 2012A04946
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33590-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 juli 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)