Stemming

Motie van het lid Van Gerven over verbieden van sigarettenautomaten

19,5 %
80,5 %


PVV

CDA

CU

VVD

SGP

GL

D66

PvdA

SP

PvdD

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de «Monitor tabaksverstrekking jongeren 2009» blijkt dat de slaagkans van jongeren die tabak proberen te kopen uit een sigarettenautomaat 100% is;

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat jongeren zonder belemmering sigaretten kunnen verkrijgen;

verzoekt de minister, de verkoop van sigaretten middels sigarettenautomaten te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

2013-10-02
Dossier: 33590
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33590-16.html