Stemming

Motie van het lid Van Gerven over uitbannen van zichtbaar uitstallen van tabaksproducten

17,4 %
82,6 %


CDA

PvdD

GL

CU

VVD

50PLUS

PvdA

PVV

SGP

SP

D66


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sigaretten in verkooppunten veelal goed zichtbaar gepositioneerd zijn bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde «powerwalls»;

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat bezoek van dergelijke verkooppunten een stimulerend effect heeft op het roken;

verzoekt de minister, het zichtbaar uitstallen van tabaksproducten in verkooppunten uit te bannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

2013-10-02
Dossier: 33590
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33590-15.html