Gepubliceerd: 8 oktober 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33590-19.html
ID: 33590-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2013

Zoals toegezegd tijdens de wetsbehandeling over de Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van tabak van 16 naar 18 jaar (Kamerstuk 33 590) (Handelingen II 2013/14, nr. 8), informeer ik u hierbij over de cijfers mbt het aantal rokers van 2000 tot nu, met daarbij aandacht voor de verandering in de rookprevalentie die is opgetreden rond 2003, het jaar dat de leeftijdgrens voor tabak werd ingesteld op 16 jaar.

Algemene bevolking

De rookprevalentie onder de algemene bevolking (15 jaar en ouder) is tussen 2000 en 2012 met 7% afgenomen, van 32,9% naar 26%.

Tussen 2002 en 2004 is de rookprevalentie onder de algemene bevolking afgenomen van 30,7% in 2002 naar 27,9% in 2004.

Jongeren

Ook specifiek onder jongeren is het aantal rokers in deze periode gedaald. Het percentage dagelijkse rokers onder jongeren (10 t/m 19 jaar) nam af van 19% in 2002, naar 15% in 20041. In 2012 rookte 11% van de jongeren dagelijks.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn