Stemming

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot (t.v.v. 33590, nr. 17) over opties voor het geleidelijk beperken van verkooppunten

36,9 %
63,1 %


PVV

50PLUS

GL

CU

CDA

VVD

SP

PvdA

D66

PvdD

SGP


Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 10 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tabak in Nederland wordt verkocht op 30.000 tot 60.000 verkooppunten zoals tabaksspeciaalzaken, supermarkten, tankstations, drogisterijen en automaten;

constaterende dat van alle jongeren onder de 16 jaar die sigaretten willen kopen daar ruim 90% in slaagt en dat dit percentage al sinds 1999 stabiel is;

overwegende dat een beperking van het aantal verkooppunten de handhaving van de leeftijdsgrens kan verbeteren;

verzoekt de regering, op een rij te zetten welke opties er zijn voor het effectief en geleidelijk beperken van het aantal verkooppunten, daarbij een stappenplan voor reductie te presenteren en de Kamer daarover voor de zomer van 2014 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag

Pia Dijkstra

Bruins Slot


Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

2013-10-07
Dossier: 33590
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA), Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33590-20.html