Gepubliceerd: 2 oktober 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33590-16.html
ID: 33590-16

19,5 %
80,5 %

SP

PvdD

D66

GL

SGP

VVD

CU

CDA

PVV

PvdA

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de «Monitor tabaksverstrekking jongeren 2009» blijkt dat de slaagkans van jongeren die tabak proberen te kopen uit een sigarettenautomaat 100% is;

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat jongeren zonder belemmering sigaretten kunnen verkrijgen;

verzoekt de minister, de verkoop van sigaretten middels sigarettenautomaten te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven