Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 januari 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport