Stemming

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

90,0 %
10,0 %


SP

PVV

PvdA

GL

D66

VVD

50PLUS

PvdD

CDA

SGP

CU