Gepubliceerd: 16 januari 2013
Indiener(s): Michel Rog , Roelof Bisschop
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33453-10.html
ID: 33453-10
Wijzigingen: 33453-12

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN ROG

Voorgesteld 16 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lidstaten door de uitspraak van het Hof verplicht worden studiefinanciering te verstrekken aan studenten die nauwelijks een band hebben met deze lidstaat;

overwegende dat de Staat bij het Hof terecht heeft aangevoerd dat de Europese verordening sociale voordelen alleen betrekt op de migrerende werknemers en dat kinderen minder vergaande rechten hebben;

overwegende dat lidstaten de vrijheid moeten hebben om redelijke eisen te stellen inzake de verbondenheid en integratie van de student die aanspraak wil maken op studiefinanciering;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor verheldering dan wel aanpassing van de verordening, in die zin dat lidstaten de vrijheid hebben om redelijke eisen te stellen aan kinderen van migrerende werknemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Rog