Kamerstuk 33453-11

Gewijzigde motie van de leden Mohandis en Duisenberg (t.v.v. 33453, nr.9) over aanvullende (machts)middelen

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creƫren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

Gepubliceerd: 21 januari 2013
Indiener(s): Pieter Duisenberg , Mohammed Mohandis
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33453-11.html
ID: 33453-11
Origineel: 33453-9

90,0 %
10,0 %

CDA

CU

PVV

GL

50PLUS

VVD

PvdD

SP

PvdA

D66

SGP


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN DUISENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 22 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nu al een fors openstaand bedrag aan niet te innen lening studiefinanciering is;

constaterende dat er, door het afschaffen van de drie-uit-zes-eis, meer ruimte komt voor buitenlandse studenten om een beroep te doen op de MNSF, waarbij in sommige gevallen de lening studiefinanciering mogelijk moeilijker te innen valt;

overwegende dat het wenselijk is dat er sprake is van (internationale) wet- en regelgeving en dat er effectieve middelen beschikbaar moeten zijn om de lening studiefinanciering terug te vorderen op in het buitenland woonachtige personen;

verzoekt de regering, in te zetten op het realiseren van aanvullende (machts)middelen en wet- en regelgeving wanneer deze tekort blijken te schieten, eventueel binnen een Europees kader, en de Kamer op de hoogte te brengen van op handen zijnde voornemens van de regering op het gebied van de terugvordering van de lening studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Duisenberg