Gepubliceerd: 16 januari 2013
Indiener(s): Pieter Duisenberg , Mohammed Mohandis
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33453-9.html
ID: 33453-9
Wijzigingen: 33453-11

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN DUISENBERG

Voorgesteld 16 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nu al een openstaand bedrag aan niet te innen lening studiefinanciering is;

constaterende dat er, door het afschaffen van de drie-uit-zes-eis, meer ruimte komt voor buitenlandse studenten om een beroep te doen op de MNSF, van wie de lening studiefinanciering mogelijk moeilijker te innen valt;

overwegende dat het wenselijk is dat er sprake is van (internationale) wet- en regelgeving en er effectieve middelen beschikbaar zijn om de lening studiefinanciering terug te vorderen op in het buitenland woonachtige personen;

verzoekt de regering, in te zetten op het realiseren van aanvullende (machts)middelen en wet- en regelgeving wanneer deze tekort blijken te schieten, eventueel binnen een Europees kader,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Duisenberg