Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 juni 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport