Wetsvoorstel 33240-XIII - 16 mei 2012
Indiener: Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd