Kamerstuk 33240-XIII-18

Gewijzigde motie van het lid Jacobi c.s. over het formuleren van beleidsconclusies voor juli 2012 t.v.v. die gedrukt onder nr.10

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Lutz Jacobi (PvdA), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XIII-18.html
ID: 33240-XIII-18
Origineel: 33240-XIII-10

100,0 %
0,0 %

PVV

SGP

BRINK

GrKH

GL

D66

VVD

PvdD

SP

CU

PvdA

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de enorme miljoenenoverschrijdingen in 2011 bij met name de Dienst Regelingen (48,4 mln.) en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (74 mln.) en 140 mln. aan boetes vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies;

verzoekt de regering, te komen met een nader maatregelenpakket om deze miljoenenoverschrijdingen te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Koopmans

Van Veldhoven