Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 32 240 XIII, nr. 14), over het streven de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen

56,0 %
44,0 %


PvdA

BRINK

VVD

SGP

D66

CDA

PVV

PvdD

SP

CU

GL


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het budgetrecht van de Tweede Kamer tot de belangrijkste rechten van het parlement behoort;

overwegende dat veel subsidies en exploitatiebijdragen door de rijksoverheid voor langere periodes worden toegekend;

constaterende dat hierdoor vaak geen mogelijkheid bestaat tussentijds een subsidie of bijdrage stop te zetten of aan te passen en de budgetflexibiliteit dus sterk wordt beperkt;

constaterende dat dit afbreuk doet aan het budgetrecht van de Tweede Kamer;

verzoekt de regering, er bij toekomstige toekenning van subsidies en exploitatiebijdragen naar te streven, de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen en ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer haar budgetrecht volledig kan gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 32 240 XIII, nr. 14), over het streven de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen

2012-06-18
Dossier: 33240-XIII
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XIII-15.html