Wetsvoorstel 33121 - 15 december 2011
Indieners: Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 mei 2012
Status: Aangenomen
Verslag
Besluitenlijst 2012A02699
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de analyse van de Nederlandsche Bank (DNB) over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-36

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02699
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 juli 2012 Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-33

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02699
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 juni 2012 Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-32

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02699
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-35

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02696
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers (VVD) - 8 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-35

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg over "Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken" (33121, nr. 33; vragen aan de staatssecretaris gesteld op 10 oktober 2012).

26 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02696
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 juni 2012 Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-32

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg over "Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken" (33121, nr. 33; vragen aan de minister gesteld op 10 oktober 2012).

26 oktober 2012

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2012A02693
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 juli 2012 Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-33

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 10 oktober 2012 te 15.00 uur.

28 september 2012

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2011A04830
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 mei 2012 Brief over de bevindingen van DNB over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-31

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om, binnen twee weken, schriftelijk toe te lichten hoe de gevolgen voor de kredietverlening van de Wet bankenbelasting, die aan de orde kwamen tijdens de plenaire behandeling van dat wetsvoorstel, zich verhouden tot de informatie over de gevolgen voor de kredietverlening in voorliggende brief.

15 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04828
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 april 2012 Verzoek tot uitstel stemmingen Wet bankenbelasting - 33121-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 mei 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 april 2012 Tweede nota van wijziging - 33121-13

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 april 2012 Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) - 33121-12

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 april 2012 Doelmatigheidsvrijstelling in het wetsvoorstel bankenbelasting - 33121-26

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

26 april 2012

Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2012A00719
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 februari 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33121-6

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 maart 2012

Besluitenlijst 2012A00719
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 februari 2012 Nota van wijziging - 33121-7

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 maart 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)