Wetsvoorstel 33121 - 15 december 2011
Indieners: Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 mei 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Brief regering
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport