Wetsvoorstel 32855 - 8 augustus 2011
Indiener: Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Brief commissie
Ter bespreking (procedurevergadering)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet