Wetsvoorstel 32855 - 8 augustus 2011
Indiener: Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A041487
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 maart 2018. Evaluatie flexibel bevallingsverlof - 32855-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeid en zorg.

28 maart 2018

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Controversieel verklaren.

13 april 2017

Besluitenlijst 2016A014337
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeid en zorg.

21 december 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2014A049197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2015. Uitkomsten van het rapport “Mannen, zorg en werk” - 32855-32

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeid en zorg.

3 juni 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0170511
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 september 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32855-20

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

25 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170511
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 september 2014. Derde nota van wijziging - 32855-21

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

25 september 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2013A055404
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2014. Tweede nota van wijziging - 32855-17Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 april 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A029185
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2013. Resultaten van de bijeenkomst arbeid en zorg op 18 november 2013 - 32855-15

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

18 december 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2013. Arbeid en zorg - 32855-14

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 september 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 januari 2013 Stand van zaken wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden - 32855-12

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot nota van wijziging, dan wel aangepast wetsvoorstel van de minister van SZW zal zijn ontvangen.

16 januari 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2011A02747
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 december 2011 Nota van wijziging - 32855-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

21 december 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet