Kamerstuk 32855-30

Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over een visie op verlof

Dossier: Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Gepubliceerd: 9 oktober 2014
Indiener(s): EnneĆ¼s Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32855-30.html
ID: 32855-30

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 9 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer landen om ons heen ouders in staat stellen om nauw betrokken te zijn bij het eerste levensjaar van hun kind;

overwegende dat het betaalde kraamverlof in Nederland relatief kort is en ouderschapsverlof veelal onbetaald is;

overwegende dat het stelsel van verlofregelingen integraal moet worden bezien en ook voor werkgevers werkbaar moet blijven;

verzoekt de regering om, een visiebrief op verlof voor ouders met jonge kinderen te schrijven en daarin een internationale vergelijking op te nemen, evenals recent wetenschappelijk onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma