Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 september 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiƫle onderwerpen (plenair)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd