Kamerstuk 32263-10

Motie Van der Ham c.s. over openstelling van het Rubicon-programma voor studenten die al in het buitenland studeren

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs


78,0 %
22,0 %

PVV

D66

CDA

SP

GL

SGP

PvdA

PvdD

VVD

CU


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 9 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de internationale mobiliteit van Nederlandse studenten bijdraagt aan hun ontwikkeling;

constaterende, dat deelname aan het Rubicon-programma nu alleen mogelijk is voor Nederlandse studenten die naar het buitenland vertrekken of uit het buitenland terugkeren;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe het Rubicon-programma ook open kan worden gesteld voor studenten die al in het buitenland studeren en daar hun studie willen vervolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Klaver

Jadnanansin