34,0 %
66,0 %

PvdD

CDA

PVV

D66

PvdA

SP

SGP

GL

CU

VVD


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BEERTEMA

Voorgesteld 9 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer in maart 2010 besloot om het voorstel tot niet-indexeren van de studiefinanciering en de WTOS (c.q. tegemoetkoming studiekosten) controversieel te verklaren;

constaterende, dat het wetsvoorstel neerkomt op een bezuiniging op studenten in het hoger onderwijs en mbo;

verzoekt de regering de studiefinanciering en de WTOS alsnog te indexeren en de dekking te zoeken binnen de post subsidies van OCW, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Beertema