Stemming

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

66,0 %
34,0 %


PvdD

SGP

PVV

CDA

PvdA

GL

D66

VVD

SP

CU