Wetsvoorstel 32040 -
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging