Wetsvoorstel 32040 - 28 augustus 2009
Indieners: Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA), Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport