Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2010
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A0209312
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 augustus 2017. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 - 32040-28

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0432310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2016. Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp - 32040-27

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0432310
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2016. Fusietoets in het onderwijs - 32040-26

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

3 februari 2017

Besluitenlijst 2015A051629
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2016. Fusietoets in het onderwijs - 32040-26

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Algemeen overleg plannen over Fusietoets en Krimp in het onderwijs.

4 november 2016

Besluitenlijst 2015A051629
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2016. Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp - 32040-27

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Algemeen overleg plannen over Fusietoets en Krimp in het onderwijs.

4 november 2016

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2016. Uitstel toezending brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’ - 32040-25

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen en voor medio april aangekondigde brief met veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs afwachten.

25 maart 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 december 2015. Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-24

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0256410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2015. Aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-23

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 7 december a.s. inzake krimp in het onderwijs.

20 november 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2010A03179
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de ministeriële regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs - 32040-20

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake het onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs.

24 juni 2011

Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Besluitenlijst 2010A03178
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 mei 2011 Aanbieding Ministeriële regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs - 32040-19

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderzoek naar de relatie tussen financiele prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs 15 juni a.s.. Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 10 juni a.s. om 11.00 uur. De antwoorden dienen uiterlijk dinsdag 14 juni te 14.00 bij de Kamer te zijn.

10 juni 2011

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2009A04292
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Tweede nota van wijziging - 32040-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

5 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04291
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 januari 2010 Nota van wijziging fusietoets in het onderwijs - 32040-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

3 februari 2010

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2009A02164
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 27 november 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32040-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

3 december 2009