Kamerstuk 32040-25

Uitstel toezending brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’

Dossier: Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Gepubliceerd: 14 maart 2016
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32040-25.html
ID: 32040-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2016

Bij de aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs, op 11 november 2015 (Kamerstuk 32 040, nr. 23), hebben wij aangegeven het onderwijsveld te raadplegen over nadere uitwerking van de fusietoets. Uw Kamer heeft verzocht deze nadere uitwerking te ontvangen op uiterlijk 1 maart 2016.

De veldraadpleging is inmiddels afgerond. Wij willen recht doen aan de grote input en niet inboeten op de kwaliteit van onze conclusies. Wij verzoeken u om uitstel en zullen uw Kamer uiterlijk medio april de brief «veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs» doen toekomen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker