Kamerstuk 32040-27

Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp

Dossier: Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Gepubliceerd: 27 oktober 2016
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32040-27.html
ID: 32040-27

Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2016

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt in haar brief van 8 september jongstleden wanneer zij de brief over de fusietoets en de voortgangsrapportage inzake krimp in het onderwijs kan verwachten. Daarover kan ik u het volgende mededelen.

De Kamerbrief over de fusietoets in het onderwijs is inmiddels verstuurd (Kamerstuk 32 040, nr. 26). De voortgangsrapportage leerlingendaling 2016 (krimp in het onderwijs) ontvangt u voor de begrotingsbehandeling onderwijs begin november. Daarin beantwoord ik tevens de motie van de leden Vermue en Van Dekken over de bereikbaarheid van het onderwijs in krimpgebieden.1

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker