Kamerstuk 32040-28

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Dossier: Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Gepubliceerd: 22 augustus 2017
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32040-28.html
ID: 32040-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2017

Aansluitend op de Kamerbrief over de fusietoets van 17 oktober 2016 waarin uw Kamer is geïnformeerd over de voorgenomen verbeteringen in de werking van de fusietoets in het onderwijs, attenderen wij uw Kamer op de publicatie van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.1 2

De Regeling is op 1 augustus jl. in werking getreden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker