Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluit
Motie
Motie
Besluit
Besluit
Brief regering
Amendement
Amendement
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport