Stemming

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 33662, nr. 21) over rekening houden met alle omstandigheden

96,0 %
4,0 %


Klein

Van Vliet

PvdA

D66

VVD

GL

GrKÖ

CDA

CU

50PLUS

SP

GrBvK

PvdD

SGP

PVV


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CBP in nadere richtlijnen duiding zal geven aan de invulling van de wijze waarop onder meer de boetebevoegdheid zal worden uitgevoerd en dat de regering een adviserende rol heeft ten aanzien van de invulling van deze richtlijnen;

overwegende dat gezien de proportionaliteit van de boetebevoegdheid het van belang is dat het CPB rekening houdt met alle omstandigheden van het geval;

overwegende dat een omstandigheid van het geval kan bestaan uit het feit dat de betreffende gegevens niet door derden zijn ingezien en de privacybelangen van betrokkenen daarmee niet daadwerkelijk zijn geschaad;

verzoekt de regering, het CBP te adviseren in haar richtlijnen rekening te houden met deze omstandigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Bisschop

Van Wijngaarden


Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 33662, nr. 21) over rekening houden met alle omstandigheden

2015-02-06
Dossier: 33662
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Peter Oskam (CDA), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33662-24.html