Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Schouw c.s. ter vervanging van nr. 12 dat onder andere regelt dat de toezichthouder ook kan optreden indien de aanmerkelijke kans bestaat op negatieve gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

90,0 %
10,0 %


GrBvK

PvdD

Klein

SGP

CDA

PVV

VVD

Van Vliet

GrKÖ

SP

GL

D66

50PLUS

CU

PvdA


Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 4 februari 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens» vervangen door:

die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

2. In onderdeel 2 wordt «die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens» vervangen door: die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

3. In onderdeel 4 wordt «die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens» vervangen door: die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

II

In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt artikel 34a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens» vervangen door: die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

2. In het vierde lid wordt «de gevolgen van de inbreuk voor de verwerkte persoonsgegevens» vervangen door: de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens.

3. Na het zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het overzicht bevat in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van de inbreuk, bedoeld in het derde lid, alsmede de tekst van de kennisgeving aan de betrokkene.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat in een tijdperk van sterk toenemende gegevensverzameling, de meldplicht datalekken een belangrijke toevoeging is aan de mogelijkheden om persoonsgegevens te beschermen.

Bovendien draagt de meldplicht bij aan een sterkere positie van burgers in de bescherming van hun persoonsgegevens.

Indieners zijn van mening dat de meldplicht alleen een belangrijke toevoeging aan de bescherming van persoonsgegevens biedt indien datalekken niet slechts worden gemeld in die gevallen waarbij reeds sprake is geweest van ernstige nadelige gevolgen. De toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens, moet ook kunnen optreden indien de aanzienlijke kans bestaat op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het nieuw in te voegen lid 7a van artikel 34a regelt dat intern, dus binnen de organisatie, een overzicht wordt bijgehouden van inbreuken waarbij sprake is van een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen en van inbreuken waarbij reeds sprake is geweest van ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

Schouw Oosenbrug Van Wijngaarden


Gewijzigd amendement van het lid Schouw c.s. ter vervanging van nr. 12 dat onder andere regelt dat de toezichthouder ook kan optreden indien de aanmerkelijke kans bestaat op negatieve gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

2015-02-04
Dossier: 33662
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Gerard Schouw (D66), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Onderwerpen: criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33662-18.html