Stemming

Motie-Agema over een aanvalsplan voor de bestrijding van loverboys

6,7 %
93,3 %


SP

CDA

Lid-Verdonk

PvdA

SGP

PvdD

D66

PVV

CU

GL

VVD


31 700 XVII
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

nr. 21
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 12 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een aanvalsplan voor de bestrijding van loverboys in het leven te roepen en de minister voor Jeugd en Gezin daarin het voortouw te geven en in het aanvalsplan in ieder geval de volgende veertien punten te betrekken:

– verhoging prostitutieleeftijd naar 21 jaar;

– gerichte voorlichting aan alle meisjes op de middelbareschoolleeftijd;

– bestrijding verknipte vrouwbeeld dat in bepaalde kringen bestaat;

– gerichte interventies door Bureaus Jeugdzorg bij vermoeden van problemen met loverboys;

– scherper en actiever opsporingsbeleid loverboys;

– strafverhoging gedwongen prostitutie;

– minimumstraffen gedwongen prostitutie;

– betere opvang slachtoffers loverboys;

– preventieve hechtenis loverboys;

– financieel kaalplukken loverboys na veroordeling;

– waarborg aangifte kunnen doen zonder vrees voor represailles;

– waarborg veilige verblijfsplek na aangifte;

– naming & shaming loverboys;

– denaturaliseren en uitzetten bij dubbel paspoort loverboys;

– en de dekking voor de meerkosten van dit aanvalsplan te vinden in de 11,1 mln. op de J&G-begroting die niet juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie-Agema over een aanvalsplan voor de bestrijding van loverboys

2008-11-12
Dossier: 31700-XVII
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting criminaliteit financiƫn jongeren openbare orde en veiligheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVII-21.html