Wetsvoorstel 31700-XVII - 16 september 2008
Indiener: André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Betrokken - bij begrotingsoverleg (achteraf agenderen)
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)