Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34247)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34251)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Wijzigingen voorgesteld door de regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 93 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING Ontvangen 12 februari 2016 Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34251)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34251)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 april 2015 en het nader rapport d.d. 7 juli 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34272)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34272)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34272)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 augustus 2015 en het nader rapport d.d. 31 augustus 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     Blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de voorziening AOW-gat (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de voorziening AOW-gat Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 90 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 maart 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 14 december 2015 inzake de voorziening AOW-gat (Kamerstuk 34 300 X, nr. 71). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 123 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juli 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 18 mei 2016 inzake het jaarverslag 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 300 X, nr. 102). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 75 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 januari 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 22 oktober 2016 inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 17). ...

Lijst van vragen en aanvullende antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en aanvullende antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 81 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 februari 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 22 oktober 2016 inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 17). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten en naar aanleiding van het rondetafelgesprek over reservisten op 10 maart 2016 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten en naar aanleiding van het rondetafelgesprek over reservisten op 10 maart 2016 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 95 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 april 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 16 december 2015 inzake internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten (Kamerstuk 34 300 X, nr. ...

Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten (Dossier 31700-VIII)
Lijst vragen en antwoorden t.b.v. AO schoolkosten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 36LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over schoolkosten.De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 5 november 2008. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen53 1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de besluitvorming inzake instelling Basisregistraties Ondergrond (Dossier 31700-XI)
Lijst van vragen en antwoorden over de besluitvorming inzake instelling Basisregistraties Ondergrond Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 80LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 4 maart 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 19 december 2008 inzake instelling Basisregistraties Ondergrond (Kamerstuk 31 700 XI, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave   Pag. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XIV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting4    Lijst met afkortingen260 Trefwoordenregister262A. ...