Wetsvoorstel 34300-VII - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering