Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN SIMONS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie SZW bij werkplekcontroles misstanden tegenkomt die zodanig ernstig zijn dat die eigenlijk direct zouden moeten worden gestopt; constaterende dat dit op basis van het huidige handhavingsinstrumentarium in de arbeidswetten echter niet mogelijk is, omdat de inspectie alleen boetes en waarschuwingen kan opleggen, waarvoor soms ook langer durend onderzoek nodig is; van mening dat ernstige misstanden direct moeten kunnen worden opgeheven om te voorkomen dat andere werkenden een dag later hetzelfde overkomt; verzoekt de regering de Inspectie SZW de bevoegdheid te geven voor een bestuursrechtelijke stillegging bij het vermoeden van ernstige benadeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bromet over het verhogen van de onderstand op de BES eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Bromet over het verhogen van de onderstand op de BES eilanden Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET Ontvangen 12 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat NT2-docenten een cruciale rol spelen bij de inburgering van nieuwe Nederlanders, maar dat deze docenten in veel gevallen slecht worden betaald, geen cao hebben en veelal met nulurencontracten werken; constaterende dat Blik op Werk met een nieuwe handleiding voor de jaarlijkse audits van het keurmerk komt; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden van deze NT2-docenten, in loondienst en als zzp'er, kunnen worden verbeterd door dit bijvoorbeeld onderdeel te maken van de nieuwe handleiding van de jaarlijkse audits voor het Blik op Werk-keurmerk, en tevens hierover in overleg met de taaldocenten te treden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de migratieachtergrond registreren van ontvangers van sociale zekerheid Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij de registratie van ontvangers van socialezekerheidsregelingen te registreren naar migratieachtergrond en daarbij de afzonderlijke percentages en kosten in kaart te brengen, en de Tweede Kamer daar ieder jaar bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Maatoug en Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Maatoug en Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN NIJBOER Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de huur, de boodschappen, gas en energie en vervoerskosten enorm en uitzonderlijk zijn gestegen, waardoor mensen financieel niet rond kunnen komen en meer mensen in armoede belanden; verzoekt de regering het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aan te vullen om ook de gestegen inflatie voor andere levensbehoeften te compenseren, dit aanvullende pakket nog voor het debat over de Najaarsnota naar de Kamer te sturen en daarin de Kamer ook te informeren over de koopkrachteffecten van dit pakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars als Nationale Nederlanden hebben aangekondigd in het nieuwe pensioenstelsel op jacht te gaan naar de 340 miljard euro pensioengeld die bij ondernemingspensioenfondsen zit; verzoekt de regering te onderzoeken wat de rol van verzekeraars wordt in het nieuwe pensioenstelsel, welke effecten dit heeft voor deelnemers en hoe de zeggenschap van werkenden en gepensioneerden over hun eigen pensioengeld geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Kort en Sahla over praktijkopleidingen als passend aanbod voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Kort en Sahla over praktijkopleidingen als passend aanbod voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DE KORT EN SAHLA Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie; overwegende dat er een tegenprestatie wordt verwacht van iemand die een bijstandsuitkering ontvangt; overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt; overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die een sterk arbeidsperspectief hebben; verzoekt de regering om bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie als passend aanbod praktijkopleidingen te laten volgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering alle uitkeringen van statushouders in te trekken en geen nieuwe uitkeringen meer te verstrekken aan statushouders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van steeds meer moskeeën in Nederland een al dan niet versterkte oproep te horen valt die moslims aanspoort op de knieën te gaan richting het oosten, de zogenaamde azan; overwegende dat dit geblèr van de azan niet in Nederland thuishoort; verzoekt de regering om snel met de gemeenten waar dit plaatsvindt, in overleg te gaan om te regelen dat dit direct wordt verboden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022 Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is; constaterende dat er een Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie is voor de periode 2018–2021; verzoekt de regering om in aanloop naar het op te stellen nationale plan tegen discriminatie met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 door te zetten; verzoekt de regering tevens om als onderdeel van het komende nationaal plan tegen discriminatie een nieuw meerjarig actieplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over risicoprofilering op herkomstland verbieden bij de handhaving van de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering aangeeft dat in vermogensonderzoek risicoprofilering op land van herkomst is toegestaan; verzoekt de regering om risicoprofilering op land van herkomst in de handhaving van de Participatiewet te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 540.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...