Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

179 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
10 november 2015 - 8 december 2015
Het wegpompen van grondwater bij de A4 Midden-Delfland
Duco Hoogland (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
6 november 2015 - 30 november 2015
Aankoop van Dekemahiem door Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
Farshad Bashir (SP), Erik Ronnes (CDA), Albert de Vries (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Lutz Jacobi (PvdA), Wouter Koolmees (D66)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
4 november 2015 - 20 januari 2016
Het voornemen van het waterschap Delfland de kwijtschelding van de afvalwaterzuiveringsheffing in twee stappen geheel af te schaffen
Keklik Yücel (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
15 oktober 2015 - 9 november 2015
Het gebruik van de Friese taal in de rechtbank
Lutz Jacobi (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
2 oktober 2015 - 28 oktober 2015
Het gebruik van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur ( ookwel PFOA of C8) bij Dupont in Dordrecht
Lutz Jacobi (PvdA), Yasemin Çegerek (PvdA), Agnes Wolbert (PvdA)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
1 oktober 2015 - 7 oktober 2015
Het bericht van kindermishandeling in een tehuis voor jongeren met het Prader-Willi syndroom
Loes Ypma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Marith Volp (PvdA)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
14 september 2015 - 29 september 2015
Het bericht dat de Maas in Limburg al sinds 4 augustus ongeschikt is voor drinkwaterwinning door een chemische lozing op Chemelot
Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
7 september 2015 - 6 oktober 2015
Het afschaffen van de kwijtschelding van de heffing voor de zuivering van afvalwater door het waterschap van Delfland
Lutz Jacobi (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
4 september 2015 - 24 september 2015
Het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal
Jeroen Recourt (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
20 augustus 2015 - 15 september 2015
De strenge regionaliteitsregels voor regionale commerciële radiozenders
Lutz Jacobi (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
3 augustus 2015 - 21 augustus 2015
De positie van zeilende zeegaande en binnenvaartpassagiersschepen en motorpassagiersschepen binnen de Woningwet, Omgevingswet en de Erfgoedwet
Lutz Jacobi (PvdA), Betty de Boer (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
23 juli 2015 - 27 augustus 2015
Mogelijke schade door zoutwinning aan de flora en fauna van werelderfgoed de Waddenzee
Henk Leenders (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
7 juli 2015 - 1 september 2015
De afsluiting van het kreeftenvang-seizoen in de Oosterschelde
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
26 juni 2015 - 19 augustus 2015
De vrijgekomen asbest bij een grote brand in Harlingen
Yasemin Çegerek (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
4 juni 2015 - 16 juni 2015
De financiële problemen bij onderzoeksinstituut NIOZ en de gevolgen voor NIOZ-Yerseke
Lutz Jacobi (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
3 juni 2015 - 23 juni 2015
De oproep van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) om de waterkwaliteit te verbeteren
Lutz Jacobi (PvdA), Henk Leenders (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
22 april 2015 - 19 mei 2015
De bruine vloot en de mogelijkheden om in Denemarken te varen
Betty de Boer (VVD), Lutz Jacobi (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
17 april 2015 - 12 mei 2015
De compensatie aan vissers op het IJsselmeer
Lutz Jacobi (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
7 april 2015 - 24 april 2015
Het strandvissen met kleine fuiken
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Barbara Visser (VVD), André Bosman (VVD)
20 maart 2015 - 28 april 2015
De problemen die de bruine vloot ondervindt in Denemarken
Betty de Boer (VVD), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)