Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

472 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 juli 2010 - 14 oktober 2010
Drinkwater en Europese vereisten
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (CU)
5 juli 2010 - 27 augustus 2010
Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
30 juni 2010 - 6 september 2010
Activiteiten van Nederlandse drinkwaterbedrijven in China
Paulus Jansen (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
21 juni 2010 - 19 augustus 2010
De problemen rondom de AIS-transponders
Farshad Bashir (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
11 juni 2010 - 13 september 2010
De financiële risico's van het Wieringerrandmeer
Roos Vermeij (PvdA), Patricia Linhard (PvdA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
2 juni 2010 - 1 juli 2010
Individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
28 mei 2010 - 18 juni 2010
Transport van gevaarlijke stoffen op ferry's
Remi Poppe (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
28 mei 2010 - 16 september 2010
De uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat dat hij Sea Shepherd de Nederlandse vlag wil ontnemen
Esther Ouwehand (PvdD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 mei 2010 - 9 juli 2010
De situatie van een boorplatform in de Noordzee
Marianne Thieme (PvdD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
20 mei 2010 - 14 juni 2010
Bijstand voor schippers
Sander de Rouwe (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
17 mei 2010 - 21 juni 2010
De olieramp in de Golf van Mexico en de mogelijke risico's verbonden met de oliewinning op de Noordzee
Boris van der Ham (D66)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
21 april 2010 - 18 mei 2010
Veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden
Kees van der Staaij (SGP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)