Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

352 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 augustus 2010 - 13 september 2010
Dubieuze afkoop van vervuiling
Helma Neppérus (VVD)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
30 juli 2010 - 6 september 2010
De voormalig hoogleraar milieukunde en onderzoeker aan de Universiteit van Ottawa
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 10 september 2010
CDM-Projecten
Ger Koopmans (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 2 september 2010
Ophef over anti-glasnost brief Pachauri aan auteurs
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 22 september 2010
De emissie-eisen voor tweewielers
Paulus Jansen
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juli 2010 - 31 augustus 2010
Het rapport 'Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof'
Liesbeth van Tongeren (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
30 juni 2010 - 1 september 2010
Het bericht "Zelfde catastrofedenkers bij nieuw IPCC"
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
22 juni 2010 - 28 april 2010
F-gassen
Helma Neppérus (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
16 juni 2010 - 5 augustus 2010
De uitstoot van de ISLA raffinaderij
Ineke van Gent (GL)
20 mei 2010 - 21 juni 2010
Mogelijke windfall profits in de energie-intensieve industrie als gevolg van het gratis verdelen van rechten in het Europese emissiehandelsysteem (ETS)
Liesbeth Spies (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
4 mei 2010 - 3 mei 2010
De resultaten van een onderzoek naar het gebruik van luchtwassers
Marianne Thieme (PvdD)
Marianne Thieme (PvdD)
6 april 2010 - 11 mei 2010
Een groen geluidsscherm
Ger Koopmans (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)