Kamervraag 2010Z16100

Het bericht ‘Juristen: “Overheid loopt aanzienlijke risico’s voor aansprakelijkheid klimaatverandering’

Ingediend 8 november 2010
Beantwoord 8 december 2010 (na 30 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen burgerlijk recht lucht natuur en milieu recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16100.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-724.html
1. Energiegids, «Juristen: «Overheid loopt aanzienlijke risico’s voor aansprakelijkheid klimaatverandering»», 2 november 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Juristen: «Overheid loopt aanzienlijke risico’s voor aansprakelijkheid klimaatverandering»1 en het boek «Klimaat en recht. Is het recht klaar voor klimaatverandering»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit boek niets anders doet dan de mensheid angst aan jagen, doordat de auteurs stellen dat als de Nederlandse overheid niks doet op het gebied van klimaatwetgeving, dit op termijn kan leiden tot aansprakelijkheid? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het boek geeft een overzicht van opvattingen van juristen van een advocatenkantoor. Weliswaar betreft het hier het kantoor van de Landsadvocaat, maar de advocaten van dit kantoor hebben de vrijheid te publiceren. Het Rijk is hier op geen enkele manier bij betrokken geweest, en de conclusies komen dan ook voor rekening van het advocatenkantoor. Ik ben het eens met de constatering dat het klimaatprobleem een reëel probleem is, ook in Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat verkend wordt wat de juridische grenzen zijn van aansprakelijkheid als gevolg van klimaatverandering.

 • Vraag 3
  Wat vindt u van de mening van één van de auteurs dat de overheid meer juridische kaders moet scheppen voor bedrijven en burgers aangaande klimaatbeleid?

  De overheid anticipeert continu op problemen die zich feitelijk bij de toepassing van het recht voordoen. Op dit moment voldoet de regelgeving op dit punt en deze is ook in overeenstemming met Europese en andere verdragsverplichtingen.

 • Vraag 4
  Wilt u afstand nemen van de conclusies van het boek? Zo nee, waarom niet?

  De opvattingen in het boek zijn, zoals gezegd, opvattingen van een aantal juristen die deskundig zijn op het terrein van het klimaatrecht.

 • Vraag 5
  Is aan de totstandkoming van het boek; «Klimaat en recht. Is het recht klaar voor klimaatverandering?» belastinggeld besteed? Zo ja, om welk bedrag of welke bedragen ging het daarbij?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16100
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Juristen: «Overheid loopt aanzienlijke risico’s voor aansprakelijkheid klimaatverandering» (ingezonden 8 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-724
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Juristen: «Overheid loopt aanzienlijke risico’s voor aansprakelijkheid klimaatverandering» (ingezonden 8 november 2010).