Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

26949 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
8 april 2011 - 1 juli 2011
Doorverwijzing bij darmkanker en darmkankerscreening
Linda Voortman (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 april 2011 - 7 juni 2011
Het bericht dat het ziekenhuis Bernhoven in Oss de afdeling klinische verloskunde gaat sluiten
Nine Kooiman (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 april 2011 - 24 mei 2011
De 'opbrengst'van een bursalenstelsel
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 april 2011 - 18 mei 2011
Multinationals bij kwekersvrijstelling in octrooirecht
Henk van Gerven (SP)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
8 april 2011 - 24 mei 2011
De tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkadviezen voor woningen
Paulus Jansen (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 april 2011 - 3 mei 2011
Verkoop van chemische wapens door Libische rebellen aan Hamas Hezbollah
Hero Brinkman (PVV)
8 april 2011 - 18 mei 2011
Korhoenders
Ger Koopmans (CDA)
8 april 2011 - 29 april 2011
De slechte positie van het vrouwenvoetbal in Nederland
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 april 2011 - 24 mei 2011
De aanpak van cyberspionage
Ronald van Raak (SP)
8 april 2011 - 3 mei 2011
De vestiging van een Al Qaeda emiraat in Yemen
Hero Brinkman (PVV)
8 april 2011 - 15 juni 2011
Het bericht 'Windmolens als stroombron'
Jhim van Bemmel (PVV)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
8 april 2011 - 21 april 2011
Roemeense seizoensarbeiders in West-Brabant
Malik Azmani (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 april 2011 - 27 mei 2011
Het door Italië verlenen van visa aan Tunesiërs
Sietse Fritsma (PVV)
8 april 2011
Het afmaken van straathonden in EU-lidstaat Roemenië
Esther Ouwehand (PvdD)
8 april 2011 - 9 juni 2011
Erfpachttarieven
Jacques Monasch (PvdA), Ronald Plasterk (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 april 2011 - 26 mei 2011
De rechtsbescherming van ambtenaren
Pierre Heijnen (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 april 2011 - 27 april 2011
Kinderarbeid en onderbetaling van volwassenen bij cacao- en hazelnootproductie
Joël Voordewind (CU), Sharon Gesthuizen (SP), Elbert Dijkgraaf (SGP), Liesbeth van Tongeren (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Sjoera Dikkers (PvdA)
8 april 2011 - 16 mei 2011
Het invoeren van de wietpas
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
7 april 2011 - 17 mei 2011
Het bericht 'ROC achtervolgt klokkenluider'
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
7 april 2011 - 23 mei 2011
De situatie van Libische asielzoekers
Hans Spekman (PvdA)