Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9236 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
16 januari 2020 - 18 februari 2020
Het artikel ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’
Laura Bromet (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
22 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht dat de Raad voor de Rechtspraak een schadevergoeding van een oud-rechter moet betalen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
5 februari 2020 - 14 februari 2020
Het bestaan van een onderzoek naar Nieuw-Milligen als nieuwe locatie voor een marinierskazerne
Isabelle Diks (GL)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)

Alle
11 november 2010 - 24 november 2010
Een ter dood veroordeling in Pakistan
Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV), Joël Voordewind (CU), Harry van Bommel (SP)
9 november 2010 - 8 december 2010
De zorg voor autisten
Brigitte van der Burg (VVD), Karin Straus (VVD), Anne Mulder (VVD)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 november 2010 - 26 januari 2011
De notitie van Amnesty International over vreemdelingenbewaring
Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU)
9 november 2010 - 8 december 2010
Berichten dat de zorg voor autisten ver onder de maat is
Willie Dille (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 november 2010 - 6 december 2010
Het in rekening brengen van kosten door zorginstellingen voor diensten die onder de Algemene Wet Boijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen
Ad Koppejan (CDA), Sabine Uitslag (CDA)
8 november 2010 - 24 november 2010
De komende verkiezingen in Birma
8 november 2010 - 25 november 2010
Het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen UWV parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen
Sharon Gesthuizen (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 november 2010 - 24 december 2010
De Nederlandse relatie met Israël
Mariko Peters (GL)
8 november 2010 - 30 november 2010
De arrestatie van vier ex-moslims in Azerbeidzjan
Wim Kortenoeven (PVV)
5 november 2010 - 6 december 2010
Het plaatsen van containercellen op Bonaire
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 november 2010 - 16 november 2010
De ministerscode en de zakelijke belangen van de minister voor Immigratie en Asiel
Sharon Gesthuizen (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
5 november 2010 - 15 november 2010
De integriteitscode voor bewindspersonen
Gerard Schouw (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
4 november 2010 - 17 december 2010
Compensatie van woekerpolissen
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
4 november 2010 - 16 december 2010
De overname van personeel en zorgbehoevenden in de gemeente Haarlemmermeer
Renske Leijten (SP)
4 november 2010 - 6 december 2010
Het rappaort Azerbaijan
Martijn van Dam (PvdA)
4 november 2010 - 21 december 2010
Het feit dat de Europese aanbesteding voor politievoertuigen slechts één aanbieder kent
Han ten Broeke (VVD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
3 november 2010 - 25 januari 2011
Het rapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing over vreemdelingenbewaring
Hans Spekman (PvdA)
3 november 2010 - 12 november 2010
Het WRR-rapport "Happy Landings, het biometrisch paspoort als black box"
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 november 2010 - 24 november 2010
Het artikel 'Kerkgijzeling Bagdad draait uit op bloedbad'
Joël Voordewind (CU)
3 november 2010 - 17 november 2010
De gijzelingsactie in de Syrisch Katholieke Onze Lieve Vrouwe kathedraal in Bagdad