Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

46 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
1 oktober 2018 - 1 november 2018
Het bericht ‘Italy’s government agrees sharply higher public spending plan’
Aukje de Vries (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
5 april 2018 - 26 april 2018
De gevolgen van Kaderprogramma 9 voor het Meerjarig Financieel Kader
Renske Leijten (SP), Mahir Alkaya (SP)
Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
12 maart 2018 - 18 april 2018
De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017, inzake de Landbouw, Veeteelt en Visserij (L.V.V.)
André Bosman (VVD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
6 december 2017 - 15 december 2017
STER-inkomsten
Peter Kwint (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Arie Slob (CU)
30 november 2017 - 19 maart 2018
De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018
André Bosman (VVD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2017 - 22 februari 2017
De voortgang van de gesprekken met de Huntington-onderzoekers en het Campagneteam Huntington
Pia Dijkstra (D66)
Edith Schippers (VVD)
29 augustus 2016 - 23 september 2016
Het bericht dat bij RVO geld zoek is geraakt
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
23 december 2015 - 8 februari 2016
De belastingontwijking door wapenproducenten
Arnold Merkies (SP), Rik Grashoff (GL), Eppo Bruins (CU)
Henk Kamp (VVD), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
7 september 2015 - 8 september 2015
Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag
Ronald van Raak (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
28 augustus 2015 - 24 september 2015
Het bericht dat de fraude binnen de Europese begroting is toegenomen
Harry van Bommel (SP)
Bert Koenders (PvdA)
12 augustus 2015 - 7 september 2015
De voorlopige raming van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd op 11 augustus 2015 ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de ontwerpbegroting en het belastingplan van 2016
Henk Krol (50PLUS)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
3 oktober 2014 - 20 oktober 2014
Het bericht “Controles op EU-subsidies moeten slimmer”
Mark Verheijen (VVD), Aukje de Vries (VVD)
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
15 augustus 2014 - 28 augustus 2014
Het bericht ‘Frankrijk laat begrotingsdoel los’
Eddy van Hijum (CDA)
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
13 augustus 2014 - 9 september 2014
De grote stapel aan fiscale voorstellen rond Prinsjesdag
Farshad Bashir (SP)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
10 april 2014 - 5 juni 2014
Het bericht over Europese sancties bij werkloosheid boven de 5%
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 augustus 2013 - 4 september 2013
De Prinsjesdagstukken
Emile Roemer (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
22 augustus 2013 - 2 september 2013
De begroting van Sint Maarten
André Bosman (VVD)
Ronald Plasterk (PvdA)
27 juni 2013 - 12 juli 2013
De gevolgen van de voorgenomen accijnsverhoging
Dion Graus (PVV), Roland van Vliet (PVV)
Henk Kamp (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
31 januari 2013 - 25 februari 2013
Het bericht: ‘EU-controleur in Den Haag’
Teun van Dijck (PVV), Geert Wilders (PVV), Barry Madlener (PVV)
Frans Timmermans (PvdA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
22 september 2011 - 12 oktober 2011
Het tekort op de betalingsbalans van Curaçao en Sint-Maarten
André Bosman (VVD)
Piet Hein Donner (CDA)